9 ماه قبل

راه موفقیت:

زندگی دارای دو قانون است :۱_هیچ وقت کم نیار. ۲_هیچ وقت قانون شماره ۱ رو فراموش نکن.
1 اکتبر, 2018

ایا من دزدم؟

یکی از ایرانیان مقیم‌ خارج از کشور مقاله زیبایی نوشته تحت عنوان “آیا من دزدم؟” ایشان برای بیان این مطلب به دو رخداد که برای او […]
ورود